Rekte al la artikolo

Fote skote

<<  [959]  >>

La centa skota kongreso de Esperanto okazis en Largs, apud la rivero Klajdo, en junio. Partoprenis ĉirkaŭ 40 homoj el diversaj landoj, inkluzive de Anglujo, Germanujo, Italujo kaj Irlando. La kongresa temo kunligiĝis kun la skota skolo, kaj dum la semajnfino aŭdiĝis prelegoj pri John Dinwoodie (de Marjorie Boulton) kaj Reto Rossetti (de Paul Gubbins); ankaŭ Stephen Thompson prezentis poemojn kaj tradukojn de William Auld, kaj John Francis parolis pri la skota skolo, al kiu li apartenis. Alia prelego, de David Lilley, temis pri Douglas Gregor, kaj Geoffrey Sutton prelegis pri skandinaviaj lingvoj.

La programo estis aparte plena, eventuale iom tro plena: aŭdiĝis de tempo al tempo dum la semajnfino etaj grumbloj pri prelegozo — sed neniu devigas aŭskulti. En la foto: la promenejo en Largs — ĉarma urbo, kiu regalis kongresanojn per gastamo kaj bona vetero.

La duan tagon de la kongreso oni ekskursis al la apuda insuleto Cumbrae. Tie, ĉe la katedralo (parenteze la plej malgranda en Eŭropo), daŭris la aparte riĉa kongresa programo: prelegoj pri pasaĝeraj ŝipoj de la rivero Klajdo (de Norman Richardson), pri nekonata arkitektura majstraĵo (de David Bisset) kaj pri nodoj (de Duncan Thomson). Koncerton en la katedralo sekvis prelego de Marjorie Boulton pri John Dinwoodie. D-rino Boulton skizis la vivon de Dinwoodie inkluzive de la malfacila decido rezigni pri Esperanto favore al sia pastra laboro: 'Kia ofero por li; kia perdo por ni.' La teksto de la prelego (kun tiu de Paul Gubbins pri Reto Rossetti) legeblos en venonta numero de Esperanto en Skotlando.

Bildo

En la foto: kongresanoj transiras la apudmaran straton en Millport, sur la insuleto Cumbrae, survoje al la katedralo.

Kelkaj kongresanoj kaptis la okazon bicikle rondiri la insuleton Cumbrae: tiel ili ne nur ĝuis mirindajn panoramojn sed ankaŭ sponsorite kolektis monon por helpi blindajn esperantistojn en Afriko.

Bildo

En la foto: unu el la golfoj, kiun preterpasis la biciklantoj, apud la urbeto Millport; fone videblas la insulo Arran kun ĝia turanta Kapro-monto.

Bildo

Gravas dum kongresoj kafpaŭzoj, ne nur por postprelege malstreĉiĝi sed ankaŭ por interkonatiĝi. En la foto: la prezidanto de Universala Esperanto-Asocio Renato Corsetti (maldekstre), kiu gastprelegis dum la kongreso, kafumas kun sia edzino, Anna Löwenstein (aŭtoro de la furor-romano La ŝtona urbo), kaj Duncan Thomson.

Bildo

Multe kontribuis muzike Maire Mullarney (maldekstre) al la kongresa koncerto en la katedralo sur la insuleto Cumbrae, sed en la foto ŝi diskutas kun Girvan MacKay la prelegon de John Francis (dekstre) pri la skota skolo.

Bildo

Antaŭ ol enŝipiĝi al Cumbrae necesis kontroli, ĉu ĉio pretas por la bicikla rondirado de la insuleto. En la foto, de maldekstre, Jan Swynnoe kaj Angela kaj Dominique Tellier certigas, ke nenio mankas.

Ĉi tiu artikolo aperis en La Brita Esperantisto de aŭtuno 2005.

<<  [959]  >>