Rekte al la artikolo

El pasintaj paĝoj — Kroniko

<<  [955]  >>

Kompilis Hilary Chapman

Ĉi-jare la Londona Klubo festas sian centjariĝon. Jen eltiraĵo el La Brita Esperantisto de aŭgusto, 1905, pri la frua agado de la klubo.

Kroniko

La Londona Klubo pasigis tre aferplenan tempon dum Julio. La 7an de la monato la unua ekzameno (unuagrada) okazis, kaj naŭ el la dek tri ekzamenitoj plenumis ĝin sukcese.

Oni povas diri, ke la vendredaj kunvenoj de la Klubo estas multenombre vizititaj, precipe kiam oni konsideras la varman veteron.

La 23an de Junio, ĝenerala kunveno de la Klubo okazis por elekti la delegitojn por la Kongreso. Oni ekzamenis la balotajn paperojn, kaj la rezultato estas, ke la sekvantaj personoj elektiĝis: F-inoj. E. A. Lawrence kaj A. Schafer, S-roj. Millidge, Mudie, Nicholl, O'Connor, Wackrill kaj Lambert. Poste, oni elektis la delegitojn por la nova konsilantaro de la B.E.A., jene: S-rojn. Bullen, Clegg, Lambert, Mudie, Reeve, F-inojn. Lawrence kaj Schafer. Ĉar S-ro. Mudie diris, ke al li mankas la tempo por tia laboro, F-ino. Mitchell elektiĝis anstataŭe.

Kelkaj kunvenoj ankaŭ fariĝis por prepari kantojn por la Kongreso. S-ro. Arthur Trickett, la konata orgenisto, afable donis sian tempon por helpi je la preparado; li persone kompoziciis muzikon por kelkaj poezioj de la Doktoro. Oni precipe preparis la 'Espero' laŭ la ario de S-ino. Adelsköld, kiu estas ja la oficiala ario por la Kongreso. Oni trovos sur alia paĝo la diritan muzikon. La kanto 'Antaŭen' de F-ino. Schafer estas ankaŭ preparita.

Ĉi tiu artikolo aperis en La Brita Esperantisto de aŭtuno 2003.

<<  [955]  >>