Results of the EAB Esperanto Day Survey 1995
Rezultoj de la EAB Esperanto-Tago Enketo 1995

1753 members of the public were surveyed across the UK in 1995, and asked various questions about language studies. Here is a summary of the findings, follow the links to see more detail. Oni enketis al 1753 homo tra la unuiĝinta regno dum 1995, kaj metis diversajn demandojn pri lingvaj studoj. Jen resumo de la rezultoj, sekvu la ligojn por vidi pli da detaloj:

1a) Have you ever studied a foreign language? Ĉu vi iam studis fremdan lingvon? 75% respondis jes / answered jes
1b) If 'yes', for how long? Se 'jes', dum kiom da jaroj? 36% answered 3-5 years / respondis 3-5 jaroj
1c) (If 'yes'), can you  use that language now? (Se 'jes'), ĉu vi scipovas uzi tiun lingvon nun? 58% answered 'a bit' / respondis 'iomete'

2a) Do you know how much the EU spends every year on interpretation and translation? Ĉu vi scias kiom da mono elspezas la EU ĉiun jaron por interpretado kaj tradukado? 23% supposed / supozis £100M.. £500M(In fact it is over £1,200M per year / fakte estas pli ol £1,2000M ĉiujare!)
2b) If there were a less expensive, equally fair and efficient way of organising international communication, do you think it should be considered, at least? Se ekzistus pli malmultekosta, egale justa kaj efika maniero por organizi internacian komunikadon, ĉu oni almenaŭ konsideru tion? 91% answerd yes / respondis jes

3) Do you think that studying French, German or a similar national language in schools should be compulsory for 5 years, regardless of the aptitude of the pupil? Ĉu laŭ vi, studi la francan, la germanan aŭ similan nacian lingvon en lernejoj esti devige dum 5 jaroj, sendepende de la talento de la lernejano? 56% answered yes / respondis jes

4a) Do you know what Esperanto is? Ĉu vi scias, kio estas Esperanto? 71% answered yes / respondis jes
4b) In how many countries do you think there are speakers of Esperanto? En kiom la landoj vi supozas estas parolantoj de Esperanto? 33% supposed over 80 / supozis pli ol 80 (which is the actual answer / tio estas la ĝustan respondon.)
4c) Esperanto is not permitted as the first foreign language in secondary schools of England and Wales, yet it is much easier than national languages, stimulates interest in language learning, and brings world-wide contacts. Do you think it should at least be allowed as an alternative to French, German and so on? Oni malpermesas instruadon de Esperanto kiel unuan fremdan lingvon en mezlernejoj de Britio kaj Kimrio, tamen lerni ĝin estas pli facile ol nacian lingvojn, ĝi stimulas lingvolernadon, kaj donas monvastajn kontaktojn, Ĉu laŭ vi oni almenaŭ permesu ĝin kiel alternativon de la franca, la germana, ktp? 80% answered yes / respondis jes

© Esperanto Asocio de Britio 1995.


Aŭtoro: wgtwalker ĉe iee.org
Dato Poŝtita: Decembro 1999