Mini-Cwrs Esperanto (in Welsh)

book cover

Y gwerslyfr Esperanto cyntaf erioed yn Gymraeg

Mae'r gwerslyfr cyntaf yn Gymraeg i ddysgu'r iaith ryngwladol Esperanto newydd ymddangos. Arweinlyfr 36 o dudalennau i Esperanto yw'r Mini-Cwrs, yn cynnwys deg o wersi, ymarferion darllen a geirfa. Y gŵr sy'n gyfrifol am y fenter yw Harry Barron o Fachynlleth.

Iaith yw Esperanto a gyflwynwyd yn 1887 gan Dr. L.L. Zamenhof yn sgil blynyddoedd o waith. Cynigiodd ef Esperanto fel ail iaith a fyddai'n caniatáu i bobl sydd â gwahanol ieithoedd brodorol gyfathrebu, gan gadw eu hieithoedd a'u diwylliannau eu hunain yr un pryd. Nid yw Esperanto'n ceisio disodli iaith gyntaf unrhywun; gweithreda fel iaith gyffredin. Cyhoeddwyd yr arweinlyfr bychan cyntaf i'r iaith yn 1910, a chyhoeddwyd geiriadur Cymraeg-Esperanto, Esperanto-Cymraeg yn 1985.

The first ever text book in Welsh designed to teach the international language Esperanto, this Mini-Cwrs is a 36 page guide to Esperanto, consisting of ten lessons, some reading exercises and a vocabulary.

The man behind the new booklet is Harry Barron of Machynlleth.

Esperanto is a language introduced in 1887 by Dr L L Zamenhof after years of development. He proposed Esperanto as a second language that would allow people who speak different native languages to communicate, whilst at the same time retaining their own languages and cultural identities. Esperanto does not replace anyone's first language but simply serves as a common language. The first tiny guide to the language was published in 1910 and a two-way dictionary in Esperanto and Welsh was published in 1985 (see the Esperanto-Kimra Vortaro in our bookshop catalogue's "dictionaries" section).

EAB, Barlaston, 2010, 36p, 15cm. ISBN 9780902756294.
Based on the popular "Esperanto for beginners" by Montague Butler.

See the pricing and buy this item online from EAB's online bookshop catalogue.


[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]