Leteroj el Svedio

de Harold Brown

book cover

Je emeritiĝo, Harold Brown transloĝiĝis de Anglio al Svedio. Kiel fora membro de la Londona Esperanto-Klubo, li retenis kontakton per serio de artikoloj sub la titolo 'Letero el Svedio' por 'La Bulteno' de la klubo.

Plaĉas al li la nekutima. Ĉiam lernema kaj legema, li baldaŭ sufiĉe regis la svedan por iĝi fidela leganto de svedaj ĵurnaloj, landaj kaj lokaj. El tiuj li ĉerpis siajn temojn.

Dum 2003 la Londona Esperanto-Klubo festas sian centjariĝon, kaj ŝajnas taŭge reeldoni la rubrikojon en formato ne tiel efemera kiel 'La Bulteno'.

Tiaj koncizaj tekstoj taŭgas ne nur por la kutimaj legemuloj sed ankaŭ por tiuj, al kiuj mankas tempo aŭ emo tralegi romanon aŭ eĉ novelon. Eble tiuj ĝuos la mallongajn leterojn - aparte se la temoj estas nekutimaj kaj la stilo sprita.

Por helpi al nebritaj legantoj, la fina paĝo havas klarigojn pri menciitaj britaj lokoj, kutimoj, ktp.

Eldonis: Londona Esperanto-Klubo, Distribuis: Esperanto-Asocio de Britio, Esperanto House, Station Road, Barlaston, STOKE-ON-TRENT, ST12 9DE, Britio. ISBN: 0-902756-19-2

Antaŭparolo

Bultenistoj ĉiam bezonas artikolojn sed estas malfacile instigi klubanojn verki. Tial aparte valoras korespondanto, kiu sendas interesajn kontribuojn por ŝtopi truojn laŭbezone. Eĉ pli valoras se la longo taŭgas, la stilo estas sprita kaj la temo ne rapide malaktualiĝis. Tiajn artikolojn sendis Harold Brown dum pli ol dek jaroj sub la titolo "Letero el Svedio".

La leteroj aperis en "La Bulteno" de la Londona Esperanto-Klubo inter 1985, kiam Harold emeritiĝis kaj transloĝiĝis al Svedio, kaj aprilo 2002, kiam li malsaniĝis.

Norah Brown, Sekretario de la Londona Esperanto-Klubo (kaj iama Bultenisto)

Enhavo

Vidu la prezon kaj aĉetu ĉi tiun eron per-rete per la EAB-a libroserva katalogo.

[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]