Conversational Esperanto - Ĉiutaga Esperanto

A series of lively dialogues from everyday life, by Don Lord.
With illustrations by Peter Oliver

book cover

Conversational Esperanto is a collection of short texts, mostly dialogues, written in lively, everyday Esperanto and designed for learners who would like to improve their fluency. Although the topics covered are everyday ones, and the style is colloquial, neither the vocabulary nor the grammar is simplified. However, even relatively inexperienced users of Esperanto can benefit from Conversational Esperanto as the more difficult terms are followed by an English translation in brackets, and many of the texts are accompanied by notes. Also included are Esperanto-English and English-Esperanto vocabularies with page-number references to where the terms are used in context.


Ĉiutaga Esperanto estas kolekto de mallongaj tekstoj, ĉefe dialogoj, verkitaj en vigla, ĉiutaga Esperanto kaj faritaj por lernantoj, kiuj volas plibonigi sian fluecon. Kvankam la temoj pritraktitaj estas ĉiutagaj, kaj la stilo estas parola, nek la vortaro nek la gramatiko estas simpligita. Tamen, eĉ relative malspertaj esperantistoj povas profiti de Ĉiutaga Esperanto, ĉar la pli malfacilaj esprimoj estas sekvataj de angla traduko en parentezo, kaj multajn el la tekstoj akompanas notoj. Inkluzivitaj estas ankaŭ Esperanta-angla kaj angla-Esperanta vortlistoj kun referencoj al la paĝoj, kie la vortoj aperas en kunteksto.

Second edition / dua eldono: 228 paĝoj, 148 mm x 210 mm
© 2008 Esperanto-Asocio de Britio
www.esperanto.org.uk
ISBN: 978-0-902756-27-4 (second edition)
ISBN: 978-0-902756-22-9 (first edition)

See the pricing and buy this item online from EAB's online bookshop catalogue.

[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]