La Brita Kongreso en Stoke-on-Trent (1989) (2 DVDs)

DVD label

La Brita Kongreso en Stoke-on-Trent (1989)
Disko 1 (el 2): Cer-amika kongreso
Disko 2 (el 2): Virvoĉa Ĥoro Wetley Rocks

[The British Congress [of Esperanto] in Stoke-on-Trent (1989)
Disc 1 (of 2): A pottery/friendly [pun] congress
Disc 2 (of 2): The Wetley Rocks Male Voice Choir]

In 1989 the British Esperanto Congress took place in the city of Stoke on Trent, in the East Midlands.

(Disc 1) Scenes from several of the events were filmed - the book service, church service, annual general meetings, even Esperanto train announcements at the station - and also short interviews with eminent esperantists Marjorie Boulton, Malcolm Jones, Kimie Markarian, Stanley Nisbet, Reg Bedford kaj Mark Fettes.

(Disc 2) One of the entertainments was a concert by the local "Wetley Rocks Male Voice Choir". Partly in Esperanto and partly in English, it also includes comic monologues, including two by Bill Simcock, and amusing introductions by John Simcock.

Duration: 72 + 91 minutes.
Region: all.
Standard: PAL (625 lines/50 Hz).
Digitised and discs prepared by: Sajmĉjo Davies.
Published by: ESPERANTO-ASOCIO DE BRITIO,
Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DE, United Kingdom.
www.esperanto.org.uk,
with the financial support from the estate of Bill Simcock.

These British Congress (1989) discs can be bought as a pair, but are also included as a bonus in the Barlaston Bis! complete set.

See the pricing and buy this item online from EAB's online bookshop catalogue.


En 1989 la Brita Kongreso de Esperanto okazis en la urbo Stoke-on-Trent en la Okcidenta Mezlando.

(Disko 1) Oni filmis partetojn de diversaj eroj - libroservo, diservo, jarkunsidoj, eĉ Esperantaj trajnanoncoj ĉe la stacidomo - kaj ankaŭ mallongajn intervjuojn kun diversaj gravaj esperantistoj Marjorie Boulton, Malcolm Jones, Kimie Markarian, Stanley Nisbet, Reg Bedford kaj Mark Fettes.

(Disko 2) Unu de la distraĵoj estis koncerto de loka virvoĉa ĥoro "Wetley Rocks Male Voice Choir". Parte en esperanto kaj parte en la angla, ĝi enhavis ankaŭ komikajn monologojn, inkluzive du de Bill Simcock, kaj amuzajn anoncojn de John Simcock.

La bilda kaj sona kvalito ne elstaras, sed post ciferigo kaj polurado ni nun eldonas DVD-diskon, por ke ĉi tiu interesa historia dokumento ne malaperu.

Daŭro: 72 + 91 minutoj.
Regionoj: ĉiuj.
Normo: PAL (625 linioj/50 Hz).
Ciferigo kaj disk-pretigo: Sajmĉjo Davies.
Eldonado: ESPERANTO-ASOCIO DE BRITIO,
Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DE, Britio
www.esperanto.org.uk,
kun la financa helpo de la testamento de Bill Simcock.

Ĉi tiuj diskoj pri la Brita Kongreso (1989) aĉeteblas kiel paro, sed estas ankaŭ parto de la tuta kolekto de Barlastono bis!.

Vidu la prezon kaj aĉetu ĉi tiun eron per-rete per la EAB-a libroserva katalogo.


[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]