Barlastono bis! complete set (14 DVDs)

DVD label + DVD label

Barlastono bis! complete set

Since 1960, Esperantists have gathered in the British village of Barlaston, to take part in the summer Esperanto course and festival. A highpoint of the event each year was a talk by a renowned guest lecturer. Several of these lectures were recorded. At the time a personal video camera was used, so the picture and sound quality aren't outstanding. Nevertheless after digitisation and restoration we are now publishing these talks as DVDs, so that everyone can enjoy and experience the atmosphere of the Barlaston summer course, and once again hear the words and voices of eminent Esperantists.

This "complete set" contains all 12 discs in the Barlastono bis! series, and (as a bonus) two discs about the 1989 British Esperanto congress in the nearby town of Stoke-on-Trent.


Ekde 1960, Esperantistoj kunvenis en la brita vilaĝo de Barlastono, por partopreni someran Esperanto-kurson kaj festivalon. Altpunkto de la evento ĉiujare estis prelego de renoma gastpreleganto. Kelkajn prelegojn tiajn oni registris. Tiutempe oni uzis personan vidbendan kameraon, do la bilda kaj sona kvalito ne elstaras. Tamen post ciferigo kaj polurado ni nun eldonas la paroladojn kiel DVD-diskojn, por ke ĉiuj povas ĝui kaj sperti la etoson de la Barlastona somera kurso, kaj denove aŭdi la vortojn kaj voĉojn de eminentaj Esperantistoj.

Ĉi tiu "tuta kolekto" enhavas ĉiujn el la 12 diskoj en la serio Barlastono bis!, kaj (kiel senpaga pluso) du diskoj pri la 1989a Brita Kongreso de Esperanto en la apuda urbo Stoke-on-Trent.


Contents/Enhavo:

Barlastono bis! 1: Ivo Lapenna (1985)
"La solidariga rolo de Esperanto" ["Esperanto's role as a creator of solidarity"]

Barlastono bis! 2: Marjorie Boulton (1992)
"Esperanto: ĉu lingvo eŭropa por la tuta mondo?" ["Esperanto: a European language for the whole world?"]

Barlastono bis! 3: Jorge Camacho (1993)
"Ĉu verki aŭ ĉu ne verki esperante?" ["To write or not to write in Esperanto?"]

Barlastono bis! 4: Jorge Camacho (1993)
"La tekstoj de rokmuzika grupo [Persone] en Esperanto" ["The lyrics of a rock group [Persone] in Esperanto"]

Barlastono bis! 5: Gerrit Berveling (1994)
"Esperanto-literaturo" ["Esperanto literature"]

Barlastono bis! 6: Gerrit Berveling (1994)
"Tradukado de literaturaj tekstoj kaj kompara literaturscienco" ["Translation of literary texts and comparative literary science"]

Barlastono bis! 7: Leo Vulfoviĉ (1995)
"Naciista movado en Sovetunio" ["Nationalist movement in the Soviet Union"]

Barlastono bis! 8: Don Lord (1995)
"Nekonataj faktoj pri Esperanto" ["Unknown facts about Esperanto"]

Barlastono bis! 9: Marjorie Boulton (1996)
"La procezo, la sorĉistino kaj ŝia kato" ["The trial, the witch and her cat"]

Barlastono bis! 10: Renato Corsetti (1996)
"Unulingveco estas kuracebla" ["Monolingualism can be cured"]

Barlastono bis! 11: William Auld (1997, 1985)
"Esperanto: proleta lingvo" (kaj fragmento de) "La kulturbazo historia de la Esperanto-movado" ["Esperanto: a proletarian language" (and a fragment of) "The historical cultural basis of the Esperanto movement"]

Barlastono bis! 12: (Diversaj kunsidoj kaj ekskursoj)
Stoke-on-Trent: ceramika urbo, esperanta urbo (1989) [Stoke-on-Trent: pottery town, Esperanto town]
Ni teatrumu! (1994) [Let's be theatrical!]
SATEB-jarkunsido (1995) [SATEB annual general meeting]
Florkrono ĉe la [trinkejo] Verda Stelo (1996) [Floral wreath at the Green Star]

Bonus disc pair: La Brita Kongreso en Stoke-on-Trent (1989)
Cer-amika kongreso [A ceramic/friendly [pun] congress]
Virvoĉa Ĥoro Wetley Rocks [The Wetley Rocks Male Voice Choir]


Details

Duration: 825 min (Barlastono bis! discs)+ 163 min (British Congress discs).
Region: all.
Standard: PAL (625 lines/50 Hz).
Filmed by: (Mainly) Paul Gubbins.
Digitised and discs prepared by: Sajmĉjo Davies.
Published by: ESPERANTO-ASOCIO DE BRITIO,
Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DE, United Kingdom.
www.esperanto.org.uk,
with the financial support from the estate of Bill Simcock.

See the pricing and buy this item online from EAB's online bookshop catalogue.

Detaloj

Daŭro: 825 min (Barlastono bis! diskoj)+ 163 min (Brita Kongreso diskoj).
Regionoj: ĉiuj.
Normo: PAL (625 linioj/50 Hz).
Filmado: (Plejparte) Paŭlo Gubbins.
Ciferigo kaj disk-pretigo: Sajmĉjo Davies.
Eldonado: ESPERANTO-ASOCIO DE BRITIO,
Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DE, Britio
www.esperanto.org.uk,
kun la financa helpo de la testamento de Bill Simcock.

Vidu la prezon kaj aĉetu ĉi tiun eron per-rete per la EAB-a libroserva katalogo.


[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]