Barlastono bis! disc 3 (DVD)

DVD label

Jorge Camacho (1993) - "Ĉu verki aŭ ĉu ne verki esperante?"

["To write or not to write in Esperanto?"]

Since 1960, Esperantists have gathered in the British village of Barlaston, to take part in the summer Esperanto course and festival. A highpoint of the event each year was a talk by a renowned guest lecturer. Several of these lectures were recorded. At the time a personal video camera was used, so the picture and sound quality aren't outstanding. Nevertheless after digitisation and restoration we are now publishing this talk (among others) as a DVD, so that everyone can enjoy and experience the atmosphere of the Barlaston summer course, and once again hear the words and voice of an eminent Esperantist.

Duration: 62 minutes.
Region: all.
Standard: PAL (625 lines/50 Hz).
Filmed by: Paul Gubbins.
Digitised and disc prepared by: Sajmĉjo Davies.
Published by: ESPERANTO-ASOCIO DE BRITIO,
Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DE, United Kingdom.
www.esperanto.org.uk,
with the financial support from the estate of Bill Simcock.

There are 12 discs in the Barlastono bis! series. They can be bought individually, or as a complete set (which includes two bonus DVDs of the 1989 British Esperanto Congress in nearby Stoke-on-Trent).

See the pricing and buy this item online from EAB's online bookshop catalogue.


Ekde 1960, Esperantistoj kunvenis en la brita vilaĝo de Barlastono, por partopreni someran Esperanto-kurson kaj festivalon. Altpunkto de la evento ĉiujare estis prelego de renoma gastpreleganto. Kelkajn prelegojn tiajn oni registris. Tiutempe oni uzis personan vidbendan kameraon, do la bilda kaj sona kvalito ne elstaras. Tamen post ciferigo kaj polurado ni nun eldonas ĉi tiun paroladon (inter aliaj) kiel DVD-diskon, por ke ĉiuj povas ĝui kaj sperti la etoson de la Barlastona somera kurso, kaj denove aŭdi la vortojn kaj voĉon de eminenta Esperantisto.

Daŭro: 62 minutoj.
Regionoj: ĉiuj.
Normo: PAL (625 linioj/50 Hz).
Filmado: Paŭlo Gubbins.
Ciferigo kaj disk-pretigo: Sajmĉjo Davies.
Eldonado: ESPERANTO-ASOCIO DE BRITIO,
Esperanto House, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST12 9DE, Britio
www.esperanto.org.uk,
kun la financa helpo de la testamento de Bill Simcock.

Estas 12 diskoj en la serio Barlastono bis!. Oni povas aĉeti la diskojn individue, aŭ kiel tutan kolekton (kun du senpagaj diskoj de la 1989a Brita Kongreso de Esperanto en la apuda urbo Stoke-on-Trent).

Vidu la prezon kaj aĉetu ĉi tiun eron per-rete per la EAB-a libroserva katalogo.


[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]