Arto labori kune, la

festlibro por Humphrey Tonkin
ed. Detlev Blanke, Ulrich Lins

book cover

UEA, Rotterdam, 2010, 901p, 26 cm, illustrated. A panoramic collection of articles and essays by 106 authors, published to celebrate the 70th birthday of Humprey Tonkin. ISBN 9789290171133.

"Panorama kolekto de diverstemaj artikoloj de 106 aŭtoroj, eldonita okaze de la 70a datreveno de Humphrey Tonkin, unu el la plej elstaraj esperantistoj de la lastaj jardekoj".

La enhavtabelo, la antaŭparolo de Probal Dasgupta kaj la enkonduko de la redaktoroj troviĝas ĉe ĉi tiu ligo.

Vidu la prezon kaj aĉetu ĉi tiun eron per-rete per la EAB-a libroserva katalogo.


[Back]
[EAB Book Service Catalogue]
[EAB Homepage]